KSW 41: Katowice na PPV

Transmisja gali KSW 41: Katowice tylko w PPV..

Kupujcie internetowe PPV przez ten link: https://kswtv.com/reseller/borys

Dzięki temu mnie wspieracie. Dziękuję!